ZASTOSOWANIE CZUJNIKÓW PODCZERWIENI W TECHNICE
ROZDZIAŁY  
  WSTĘP
  WPROWADZENIE
  CZUJNIKI PODCZERWIENI
  ZASTOSOWANIA CYWILNE
  => Pasywne czujniki podczerwieni
  => Komunikacja bezprzewodowa w podczerwieni
  => Termografia
  => Sterowanie zwrotnicami pojazdów szynowych
  => Układy zliczające w podczerwieni
  => Satelitarne obserwacje w podczerwieni
  ZASTOSOWANIA WOJSKOWE
  PODSUMOWANIE
  ŹRÓDŁA
Układy zliczające w podczerwieni

              Elektroniczne liczniki przejść są instalowane w placówkach handlowych (super i hipermarkety), bibliotekach, czytelniach. Mogą być także pomocne do liczenia pojazdów wjeżdżających na parkingi oraz gości salonów samochodowych. Przydatne są również do badania frekwencji uczestników imprez masowych (sportowych, kulturalnych) czy promocyjnych (dni otwarte), jak również  osób odwiedzających muzea bądź wystawy. Znajdują zastosowanie na dworcach (autobusowych), terminalach (lotniczych) lub na pojazdach komunikacyjnych. Stosuje się je także, jako liczniki produkcji taśmowej w fabrykach wytwarzający towary przeznaczone dla masowych odbiorców.

              Liczniki takie składają się z kilku komponentów. Są nimi: nadajnik pracujący w

paśmie podczerwonym (emiter) oraz współpracujący z nim odbiornik wyposażony w detektor czuły na promieniowanie podczerwone. Trzecim elementem jest licznik impulsów, które dostarczane są z układu nadawczo-odbiorczego. Sam licznik może mieć postać urządzenia w obudowie, którego umieszczono wyraźny wyświetlacz segmentowy złożony z diód elektroluminescencyjnych (ang. Light Emitting Diode) bądź ciekłokrystaliczny (ang. Liquid Crystal Display). Funkcje licznika impulsów może pełnić także komputer odpowiednio skonfigurowany, podłączony do sieci Internet. W takim przypadku możliwe jest nawet zdalne weryfikowanie stanu licznika, przy pomocy przeglądarki WWW, korzystając z dowolnego komputera mającego dostęp do sieci.

Cały układ posiada oczywiście odpowiednio dobrane zasilacze bądź akumulatory.

 
Rysunek 49. Licznik podczerwieni zainstalowany w pomieszczeniu. [34]

Poniżej ukazane elementy składowe zestawu przedstawionego na rysunku 49. Licznik działa następująco. Nadajnik i odbiornik montowane są naprzeciw siebie, na wysokości około 1 m licząc od podłogi.

Rysunek 50. Od lewej strony: nadajnikpodczerwieni LES-199T, odbiornik
LES-250R
oraz licznik impulsów LEIC-4650. [34]

Nadajnik wysyła odpowiednio zmodulowaną wiązkę promieni podczerwonych (taką aby np. oświetlenie czy otwarcie drzwi nie powodowało zakłóceń czy zafałszowań pomiaru) do odbiornika. Przez powstałą bramkę do danego pomieszczenia wchodzi osoba, zasłaniając jeden, a następnie drugi detektor odbiornika (odbiornik posiada dwa detektory rozmieszczone w odległości 100 mm od siebie, co ma zapobiegać wychwytywaniu parasoli, lasek bądź pasków torebek, rysunek 50 – środkowe zdjęcie). Sygnały powstałe w odbiorniku są przekazywane do licznika impulsów. Warto wspomnieć o innej zalecie zastosowania dwóch detektorów w odbiorniku, mianowicie, układ licznika określa kierunek przechodzenia przez bramkę, więc wyjście nie musi być rejestrowane. Tego typu liczniki powinny być stosowane dla  przejść na tyle wąskich, aby w danej chwili tylko jedna osoba przechodziła przez bramkę. Bowiem przy szerszych, kilka osób przechodzących w tym samym momencie może zostać zliczonych jako jedna. W takim przypadku montuje się szereg rozmieszczonych obok siebie bramek. Układy zliczające nie utrudniają ruchu ani żadnej innej aktywności liczonych osób czy przedmiotów. Nie wymagają skomplikowanych kluczy w rodzaju kart magnetycznych czy dużego poboru prądu.
AKTUALNA GODZINA  
   
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja