ZASTOSOWANIE CZUJNIKÓW PODCZERWIENI W TECHNICE
ROZDZIAŁY  
  WSTĘP
  WPROWADZENIE
  CZUJNIKI PODCZERWIENI
  ZASTOSOWANIA CYWILNE
  => Pasywne czujniki podczerwieni
  => Komunikacja bezprzewodowa w podczerwieni
  => Termografia
  => Sterowanie zwrotnicami pojazdów szynowych
  => Układy zliczające w podczerwieni
  => Satelitarne obserwacje w podczerwieni
  ZASTOSOWANIA WOJSKOWE
  PODSUMOWANIE
  ŹRÓDŁA
Sterowanie zwrotnicami pojazdów szynowych

           Podczerwony system umożliwia sterowanie zwrotnicami tramwajowymi oraz wzbudzanie sygnalizacji świetlnej w Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu. Nadajnik zamontowany jest w kabinie motorniczego, pracuje na długości fali 950 nm przesyłając trzy rodzaje sygnałów. Dwa z tych sygnałów są sygnałami kierunkowymi, a trzeci to numer seryjny nadajnika. Na poniższym rysunku widoczne dwa czerwone przyciski kierunkowe, w momencie ich użycia w celu zmiany położenia zwrotnicy lub wzbudzenia sygnalizacji z nadajnika wysyłany jest sygnał dotyczący danego kierunku jazdy. Ponadto gdy nadajnik jest włączony wysyła nieprzerwanie co pięć sekund sygnał ze swoim numerem seryjnym. We Wrocławiu natomiast w użyciu jest nadajnik podczerwieni NP02, który różni się tym od nadajnika NP03, że nie wysyła sygnału ze swoim numerem seryjnym. Wspomniane nadajniki przesyłają sygnały do odbiorników, które są zainstalowane na przewodach sieci trakcyjnej albo na osobnych słupkach przed rozjazdem.
 


Rysunek 46. Nadajnik podczerwieni NP03 montowany na tramwajach w Szczecinie i Krakowie. [33]

Rysunek 47. Odbiornik podczerwieni OP03 na przewodzie trakcyjnym. [33]

Motorniczy pojazdu, który zbliża się do zwrotnicy bądź do sygnalizacji wzbudzanej wciska przycisk nadajnika, który następnie przesyła sygnał kierunkowy do odbiornika podczerwieni. Następuje przekazanie sygnału z odbiornika do układu sterowania ustawieniem zwrotnicy i właściwej jej ustawienie. Zmiana ustawienia zwrotnic za pomocą tego systemu pracującego w paśmie podczerwonym jest możliwa jedynie w strefie działania odbiornika podczerwieni.


Rysunek 48. Schemat działania podczerwonego sterowania zwrotnicami. [33]
AKTUALNA GODZINA  
   
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja