ZASTOSOWANIE CZUJNIKÓW PODCZERWIENI W TECHNICE
ROZDZIAŁY  
  WSTĘP
  WPROWADZENIE
  CZUJNIKI PODCZERWIENI
  ZASTOSOWANIA CYWILNE
  ZASTOSOWANIA WOJSKOWE
  PODSUMOWANIE
  ŹRÓDŁA
PODSUMOWANIE
            

          W niniejszej pracy opisane zostały zastosowania czujników podczerwieni w różnych urządzeniach technicznych. Wprowadzenie zawiera informacje dotyczące pierwszych doświadczeń i badań nad zrozumieniem samego zjawiska promieniowania podczerwonego. Opisane w nim zostały również jego cechy, właściwości oraz historyczne wydarzenie, które przyczyniły się do zwiększenia wiedzy o podczerwieni. Kolejny rozdział przedstawia czujniki reagujące na promieniowanie z zakresu podczerwieni. Dokonany został tutaj podział na czujniki termiczne i fotonowe. Dalsze rozdziały opisują już zastosowania cywilne, a także wojskowe czujników podczerwieni. Zastosowania cywilne przybliżają komunikację w podczerwieni, czujniki przeciw włamaniowe instalowane masowo w wielu domach prywatnych ale również w budynkach użyteczności publicznej, termografię, mającą szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach i cieszącą się coraz większym zainteresowaniem, urządzenia liczące w podczerwieni, sterujące zwrotnicami tramwajowymi oraz satelity wyposażone w urządzenia pracujące w zakresie podczerwieni umożliwiające między innymi obserwację pogody. Zastosowanie wojskowe; przede wszystkim rozmaite urządzenia noktowizyjne (noktowizory osobiste, dla pojazdów, lunety noktowizyjne do broni), układy obserwacyjno-śledzące, w które wyposażone są nowoczesne pojazdy bojowe latające takie jak samoloty czy śmigłowce (IRST, FLIR, LANTIRN), celowniki – lunety termowizyjne do broni oraz układy umożliwiające rakietom samodzielne wyszukiwanie, śledzenie i atakowanie wybranych celów. Prezentowana tutaj praca spełnia postawione przed nią wymagania odnośnie opisania czujników podczerwieni oraz ich zastosowań w technice. Jej wykonanie wymagało intensywnego wertowania zarówno książek oraz  poszukiwań w sieci Interenet, wśród stron polskich jak również anglojęzycznych. Znaczna część informacji o zastosowaniach w nowoczesnych urządzeniach (w tym wojskowych) pochodzi jednak z sieci, natomiast książki służyły głównie jako źródło wiedzy do opisu natury podczerwieni oraz rodzajów czujników.

AKTUALNA GODZINA  
   
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja