ZASTOSOWANIE CZUJNIKÓW PODCZERWIENI W TECHNICE
ROZDZIAŁY  
  WSTĘP
  WPROWADZENIE
  CZUJNIKI PODCZERWIENI
  ZASTOSOWANIA CYWILNE
  => Pasywne czujniki podczerwieni
  => Komunikacja bezprzewodowa w podczerwieni
  => Termografia
  => Sterowanie zwrotnicami pojazdów szynowych
  => Układy zliczające w podczerwieni
  => Satelitarne obserwacje w podczerwieni
  ZASTOSOWANIA WOJSKOWE
  PODSUMOWANIE
  ŹRÓDŁA
Pasywne czujniki podczerwieni


           
Pasywne czujki podczerwieni, PIR (ang. Passive InfraRed), są wykorzystywane jako sensory ruchu do monitorowania budynków. Tworzą podstawowy element systemu ochrony wewnętrznej, sygnalizacji włamania i napadu. Zasada działania detektorów tego typu polega na wykrywaniu zmiany promieniowania cieplnego z zakresu podczerwieni przy pomocy czujnika piroelektrycznego, którego sygnał elektryczny jest analizowany przez specjalny układ elektroniczny czujki. Urządzenia te zwane są pasywnymi, ponieważ nie emitują własnej energii tylko wykrywają wszelkie zmiany promieniowania podczerwonego w swoim polu widzenia. Czujniki PIR mają informować w pojawieniu się w ich polu widzenia człowieka z pominięciem innych zjawisk zakłócających takich jak: padające promienie słoneczne, włączanie oświetlenia, przeciąg czy pojawienie się zwierząt. Dlatego czujniki wyposaża się w specjalne, zaawansowane układy optyczne, pozwalające na odpowiednie uformowanie pola widzenia detektorów. Celem wytworzenia wiązek w kilku płaszczyznach stosuje się soczewki Fresnela. Korzysta się również z optyki zwierciadlanej do przetwarzania wiązek w kurtyny pionowe bądź poziome. Każde wejście obiektu do wiązki czy kurtyny jest natychmiast wykrywane przez sensor. W czujnikach PIR do detekcji stosowany jest element piroelektryczny. W zależności od jakości danego urządzenia, może on posiadać kilka detektorów piroelektrycznych. Przyrządy wysokiej klasy posiadają nawet cztery elementy piroelektryczne ułożone w poziomie (technologia QUAD przewiduje nawet ułożenie sensorów w dwóch rzędach po dwa elementy), ale zwykle są stosowane dwa. Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć odpowiednio cztero i dwukrotnie liczbę stref detekcji. Detektor piroelektryczny reaguje tylko i wyłącznie na zmiany temperatury.

 


Rysunek 38. Pasywny czujnik podczerwieni. [28]


Wejście intruza w pole widzenia czujki prowadzi do zmiany pierwotnej temperatury. Zmiana ta może być spowodowana na przykład detekcją cieplną fragmentu ciała intruza na tle ściany, która charakteryzuje się znacznie niższą temperaturą. Nierzadko zdarza się jednak detekcja fałszywych alarmów, w celu ograniczenia tego zjawiska stosuje specjalne filtry w postaci płytek germanowych. Zamontowane w obudowie elementu piroelektrycznego odcinają niepotrzebne promieniowanie widzialne. Czujniki PIR posiadające soczewki szerokokątne mają zasięg 12 – 15 metrów i pole widzenia z zakresu 90 – 130 stopni. Z kolei urządzenia wyposażone w soczewki kurtynowe charakteryzują się zasięgiem zwiększonym do 15 – 18 metrów. Jeszcze lepsze są czujniki wyposażone w korytarzowe soczewki, mają one wąski kąt widzenia (2 – 3 wiązki), ale daleki zasięg wynoszący od 20 do nawet 50m. Istnieją również czujniki dookólne, montowane na suficie, posiadające pole widzenia 360 stopni w poziomie. Soczewki takich czujników oparte są na 9 do 18 kurtynach rozmieszczonych symetrycznie w całym okręgu obudowy detektora. Warto dodać o tzw. „efekcie klaustrofobicznym” czujników PIR, który może się objawiać zaburzeniami pracy czujnika (zwiększona liczba fałszywych alarmów) jeśli pracuje on w pomieszczeniu o rozmiarach 30 – 50% mniejszych niż wynosi standardowy zasięg czujnika.

AKTUALNA GODZINA  
   
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja